Prepustite se naravi.Muzejska zbirka oddajne tehnike na NanosuNanoška planotaContact us

info@tic-nanos.si

031 615 036 (Stojan)
041 562 250 (Cecilija)Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Evropa investira v podeželje. Projekt delno financira Evropska unija.
Projekt Muzejska zbirka analogne oddajne tehnike na Nanosu je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Za vsebino informacij je odgovorna Občina Vipava.
Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.